CASE

Globaali verkkopalvelu

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiak­kailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdy­tykseen ja resurs­si­te­hok­kuuden paran­ta­miseen. Lisäksi Fortum tarjoaa myös asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita energia-alan yrityk­sille sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiak­kai­ta tekemään järkeviä energia­va­lintoja.
Story image
Finitec on ollut Fortumin kumppani IT-asiantuntijapalveluissa usean vuoden ajan. Fortumin globaali verkkosivusto on yksi merkittävimmistä hankkeista, joihin Finitec on tarjonnut asiantuntijoidensa palveluita. Globaalia verkkosivustoa koskevan yhteistyön lähtökohtana oli parantaa verkkosivuston teknistä suorituskykyä sekä luoda edellytykset uusien liiketoimintakeskeisten toiminnallisuuksien sujuvalle kehittämiselle eli modernisoida teknistä ympäristöä ja kuitata ns. teknistä velkaa.

Projektia varten oli kartoitettu eri vaihtoehtoa ja oleellisena kriteerinä oli saada tiimiin ensin kokenut Lead Fullstack-kehittäjä, joka kykenee vahvan substanssiosaamisen lisäksi katsomaan asioita Fortumin näkökulmasta ja kykenee toimimaan jämäkästi toimittajarajapinnassa. Finitec vastasi tarpeeseen ehdottamalla hankkeeseen Mika Lahtista. 

Mikan näkemysten tuella verkkosivuston infra on modernisoitu sekä siirretty vahvemmin open source -teknologioihin ja suorituskykyä parannettu merkittävästi. Mika on ollut myös oleellisesti mukana muissa tiimin asiantuntijavalinnoissa.
“Kaipasimme kokenutta kehittäjää, joka myös kykenee antamaan ammatillista näkemystään ja tuomaan avoimuuden kulttuuria toimittajayhteistyöhön verkkosivustoa koskevissa linjauksissa. Mika Lahtinen on ollut meille loistava asiantuntija. Sanoisin, että nyt meillä on kasassa ns. dream team. Olemme erittäin tyytyväisiä nyt ja haluamme myös pitkään olla.”

Eero Karhu, IT Project Manager

Fortum

Voisimmeko toimittaa sinullekin samanlaista?

Talent agent profile picture

Pia Laurinen

Senior Client Executive

0451172330

pia.laurinen@finitec.fi