Freelancer FAQ

Näin aloitat freelancerina.

Kiinnostaako ura itsenäisenä yrittäjänä, mutta yksityiskohdat ovat vielä hieman epäselviä? Koostimme usein kysyttyjen kysymysten pohjalta johdonmukaisen oppaan.

Aiheet & kysymykset
Miksi freelanceriksi?Mistä toimeksianto? Tarvitsenko verkostoa? Tarvitsenko myyntitaitoja?Onko toimeksiannon tai projektin löytäminen työlästä?Kuinka pitkiä toimeksiannot ovat?Haluan keskittyä työntekoon, en papereiden pyörittelyyn. Kuinka paljon siihen menee aikaa yrittäjänä?Kuinka hinnoittelen itseni? Mikä vaikuttaa hintaan?Kuinka osaaminen kannattaa kuvata tai sanoittaa?Millaisia kuluja yrityksen pyörittämiseen sisältyy?Palkkatöistä freelanceriksi ilman tulojen katkeamista?Mistä tiedän, että keikkaa on myös jatkossa?Mitä jos en löydä uutta toimeksiantoa nykyisen jatkoksi?Milloin irtisanoutua nykyisestä työpaikasta?Onko yhtiömuodolla väliä?Eikö CV ole jo kuollut? Miksi projekti-CV?Edellytykset yrityksen perustamiselle?Mitä vakuutuksia IT-Freelancer tarvitsee?Palkanmaksu yrittäjänä?Luontoisedut?

Miksi freelanceriksi?

Seuraavat tekijät ohjaavat asiantuntijoita freelancereiksi nykyisessä työelämän murroksessa:

 • Valinnan vapaus (toimeksiannot, työkalut, asiakkaat, työajat, sijainti)
 • Korkeampi kompensaatio tehdystä työstä (1,5-2x perinteiseen palkkatyöhön verrattuna)
 • Matala kynnys yritystoiminnan laajentamiseen (esim. tuoteinnovaatiot)
 • Verohyödyt
 • Voimakas kysyntä teknologiaosaamiselle
 • Aloittaminen on tehty vaivattomaksi
 • Matala epäonnistumisen riski ja hinta

Mistä toimeksianto? Tarvitsenko verkostoa? Tarvitsenko myyntitaitoja?

Periaatetasolla freelance-toimeksiannon hankkiminen ei juuri eroa perinteisen palkkatyön hakemisesta. Projekteja voi hankkia pääsääntöisesti joko myymällä itse tai ulkoistamalla myyntityö agentuurille tai konsulttiyritykselle.

Jos päätät myydä itse, niin kannattaa lähteä rakentamaan omaa verkostoa asiakasyritysten hankkeista, tuotteista tai tiimeistä vastaavien henkilöiden kanssa. Kannattaa myös tutustua nykyaikaiseen myyntiin ja harjoitella myyntityön systematiikkaa.

Agentuuri hoitaa myynnin, sopimukset sekä verkoston rakentamisen puolestasi. Esimerkiksi Finitecillä varmistamme ensin kiinnostuksen kohteesi ja ehtosi, joiden pohjalta tarjoamme sinulle proaktiivisesti kriteeriesi mukaisia projekteja.

Konsulttiyritykset toimivat osin samoilla periaatteella kuin agentuurit, joskin konsulttitaloilla on taloudellinen kannustin tarjota projekteihin ensisijaisesti yrityksen omia asiantuntijoita.

Kannattaa siis arvioida eri vaihtoehtoja, näihin kuluvaa aikaa ja peilata siihen mitkä asiat sinua itseäsi kiinnostavat eniten työssä ja työn ulkopuolella.

Onko toimeksiannon tai projektin löytäminen työlästä?

Toimeksiannon hankkimisen työmäärä koostuu pääasiallisesti asiakassuhteiden solmimisesta ja ylläpidosta. Mitä paremmin olet selvillä asiakkaiden liiketoiminnan, sekä kehityshankkeiden prioriteeteista ja nykytilasta, sitä todennäköisemmin pystyt oikea-aikaisesti tarjoamaan osaamistasi asiakkaille.

Esimerkiksi Finitecillä pidämme yllä jatkuvaa dialogia asiakkaiden kanssa varmistaaksemme hankkeiden etenemisen aikataulussa toimittaen kulloiseenkin hetkeen tarvittavaa asiantuntemusta.

Jos päätät toimia Finitecin kanssa, toimeksiannon saamiseksi sinun työksi jää CV:n laatiminen, kiinnostavan toimeksiannon valitseminen tarjotuista mahdollisuuksista ja tarkentava keskustelu toimeksiannosta asiakkaan kanssa.

Kuinka pitkiä toimeksiannot ovat?

Toimeksiantojen kestot vaihtelevat riippuen työn ja toimeksiannon luonteesta. Esimerkiksi ohjelmistokehityksessä tai laajoissa muutoshankkeissa toimeksiannot ovat useimmiten kestoltaan yli 18kk. Sopimukset näihin tehdään tyypillisesti 6-12kk jaksoissa.

Vaikka valtaosa toimeksiannoistamme koskee mittavia hankkeita, toisinaan asiakkaillamme on myös tarvetta lyhytaikaiselle konsultoinnille. Tällaista voi olla esimerkiksi auditoinnit, määrittelyt tai vaikka design sprintit.

Haluan keskittyä työntekoon, en papereiden pyörittelyyn. Kuinka paljon siihen menee aikaa yrittäjänä?

Yrityksen perustamisvaiheessa kannattaa varata aikaa parilta päivältä varsinaiseen yrityksen rekisteröintiin, kirjanpitäjän valintaan, YEL-vakuutuuksen hankintaan sekä pankki- ja laskutuspalvelun valintaan.

Jos toimit itsenäisenä asiantuntijana ns. Mies ja Maserati Oy -hengessä, niin yrityksen ylläpitämiseen liittyvät toimet painottuvat pääasiallisesti kirjanpitoaineistojen (kuittien ja laskujen) toimittamiseen kirjanpitäjälle sekä laskuttamiseen ja laskujen maksamiseen. Tyypillisesti tähän menee aikaa kuukausitasolla n. 1-2h.

Luonnollisesti pelkkä yrityksen ylläpito ei riitä, vaan myös myyntiin pitää panostaa asiakkuuksien hankinnassa. Myynnin voit hoitaa itse tai ulkoistaa Finitecille. Aiheesta lisää täällä.

Kuinka hinnoittelen itseni? Mikä vaikuttaa hintaan?

Hinnoitteluun vaikuttaa ensisijaisesti vallitseva markkinatilanne eli osaamisesi kysyntä ja tarjonta. Tämän lisäksi hintaan vaikuttaa myös esimerkiksi toimeksiannon kesto, allokaatio ja vastuut.

Finitecillä on pitkä kokemus asiantuntijamarkkinoiden hinnoittelusta. Annamme näkemyksemme ja tuemme sinua oikean hintapisteen löytämisessä ja työn arvon kommunikoinnissa

Kuinka osaaminen kannattaa kuvata tai sanoittaa?

Kannattaa miettiä ensin, mitkä ovat vahvuutesi nyt ja mihin suuntaan haluaisit kehittää itseäsi ja osaamistasi. Asiaa on helppo selkeyttää itsellesi listaamalla projektit tai hankkeet, joissa olet työskennellyt ja miettiä mikä projektissa oli kiinnostavaa tai haastavaa. Arviointikriteereitä voivat olla esimerkiksi teknologiat, ratkaistavien ongelmien luonne, toimiala, menetelmät, roolisi, muu tiimi jne.

Tämän pohjalta sinulle todennäköisesti muodostuu jonkinlainen kuva vahvuuksistasi ja siitä mitä haluaisit seuraavaksi tehdä. Seuraavaksi on hyvä muodostaa luomastasi projektilistasta projekti-CV. CV:n ei tarvitse olla massiivinen opus: riittää, että projektikohtaisesti on kuvattu:

 • Projektin nimi ja asiakas (tarvittaessa anonymisoitu)
 • Projektin tavoite
 • Roolisi
 • Teknologiat ja/tai menetelmät
 • Projektin kesto, esim. 02/2022 - 08/2022

Nyt keihäänkärkiosaamisesi on helpompi kommunikoida eteenpäin ja näin myös tunnistaa sopiva hintahaarukka markkinaan peilaten. Vahvuuksiesi mukaisilla alueilla korvaus on luonnollisesti hintahaarukan yläpäässä ja esimerkiksi ottaessasi projekteissa haltuun täysin uutta osaamista, usein hintaan kaivataan joustoa.

Finitecin palveluun kuuluu maksuton tuki ja second opinion osaamisesi sanoittamisessa, hinnoittelussa ja toimeksiannon hankintaa edesauttavan CV:n muodostamisessa. Voit jutella suoraan Talent Agenttimme kanssa tästä.

Millaisia kuluja yrityksen pyörittämiseen sisältyy?

Osakeyhtiön perustaminen maksaa 275 euroa ja toiminimen 60 euroa. Näiden jälkeen juokseviin kuluihin kuuluu vakuutusmaksut, kirjanpitokulut, sekä laite- ja liittymämaksut.

Osakeyhtiön perustaminen on edullisempaa tehdä sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkosivuilla. Sähköisesti tehtynä maksu on 275 euroa ja paperilla maksu on 380 euroa.

Toiminimen perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa verkossa tehtynä 60 euroa. Paperisella lomakkeella ilmoitus maksaa 115 euroa.

YEL-vakuutuksen hinta vuodessa on keskimäärin 25% määrittelemästäsi työtulosta ja siis minimissää noin 2 053€ vuodessa. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa kuitenkin 22 prosentin alennuksen YEL-maksuista neljältä ensimmäiseltä vuodelta. Muihin vakuutuksiin voit mieltymyksesi mukaan budjetoida n. 0-1000€ vuodessa. Allekirjoittanut maksaa yhteensä 320€ tapaturma-, vastuu-, oikeus-, sekä kybervakuutuksesta oletusmääräisillä korvaussummilla.

Palkkatöistä freelanceriksi ilman tulojen katkeamista?

On täysin mahdollista siirtyä palkkatöistä freelanceriksi ilman tulojen katkeamista. Siirtymisen vaiheet:

 1. Ensimmäisenä kannattaa ottaa meidän toimeksiantosivu seurantaan. Kun sivulta löytyy omaan profiiliin sopiva toimeksianto, ota yhteyttä ilmoituksessa mainittuun Talent Agenttiin ja selitä tilanteesi.
 2. Arvioimme tilanteen ja jos toimeksiannon yksityiskohdat ja aikataulut osoittautuvat otollisiksi, niin esittelemme sinut asiakkaalle ja homma etenee haastatteluihin. Tässä kohtaa et ole vielä sitoutunut mihinkään, eikä sinulla esimerkiksi tarvitse olla yritystä tai toiminimeä perustettuna.
 3. Mikäli haastattelu menee hyvin ja asiakas haluaa aloittaa kanssasi yhteistyön, on aika kääriä hihat ja laittaa osakeyhtiön tai toiminimen perustaminen vireille. Voit allekirjoittaa sopimuksen saatuasi y-tunnuksen.
 4. Hoida muut yrittäjyyden alkuun kuuluvat toimet, kuten: mahdollisen irtisanoutumisilmoituksen jättäminen; YEL-vakuutuksen valinta; Yrityksen pankkitilin avaaminen; mahdolliset laite- ja liittymähankinnat. Jos ulkoistat kirjanpidon, niin nyt on myös hyvä aika tutustua ja valita tilitoimisto.
 5. Me ohjeistamme sinua toimeksiannon alkuun liittyvissä käytännön asioissa, kuten tuntien kirjaamisessa.
 6. Rentoudu ja anna itsellesi taputus selkään. Yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy paljon puuhasteltavaa, mutta kerran sen tehtyäsi pääset nauttimaan yrittäjyyden tarjoamista eduista loppu-urasi ajan. Harva palaa yrittäjyydestä takaisin palkkatöihin.

Loppuun vielä muutama huomion arvoinen seikka:

 • Uusi yrittäjä voi hakea TE-toimistolta starttirahaa. Jos päätät hakea sitä, kannattaa varata noin kuukausi aikaa toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen ja toimeksiannon aloituksen väliin. Näin varmistat riittävän ajan hakemuksen käsittelyyn. Sinun tulee saada myönteinen starttirahapäätös ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä eli käytännössä ennen toimeksiantosi alkamispäivämäärää.
 • Ole avoin suunitelmistasi nykyisen työnantajasi suuntaan hyvissä ajoin. Näin vältetään siltojen polttaminen ja yllättävät käänteet hakuprosessin aikana.
 • YEL-vakuutus on saman hintainen vakuutusyhtiöstä riippumatta. Muiden vakuutusten sisällössä ja hinnoissa taas on eroja. Samoin tilitoimistojen kohdalla.
 • Olemme Finitecillä sinua varten! Autamme mielellämme kaikissa yrittäjyyteen ja freelancaukseen liittyvissä kysymyksissä!

Mistä tiedän, että keikkaa on myös jatkossa?

Ei toivottu tyhjäkäynti toimeksiantojen välillä ei ole kummankaan osapuolen intresseissä, ja agentuurin tehtävä on varmistaa edustamiensa henkilöiden työn jatkuvuus sekä uran kehittyminen. Pyrimme siis aina tarjoamaan seuraavaa toimeksiantoa ennen edellisen päättymistä.

Tunnistamme toimeksiannon päättymispäivän viimeistään kuukautta ennen toimeksiannon päättymistä. Kun päättymispäivä on tiedossa, varmistamme sinulta mitä haluat seuraavaksi tehdä ja millaisilla ehdoilla. Tämän jälkeen ehdotamme proaktiivisesti sinulle ehtojesi mukaisia jatkoprojekteja.

Mitä jos en löydä uutta toimeksiantoa nykyisen jatkoksi?

Lähtökohtaisesti meidän asiantuntijoiden ei tarvitse istua tyhjänpanttina toimeksiantojen välissä. Kun on hyvissä ajoin liikenteessä ennen keikan loppua, niin pystymme lähes takuuvarmasti tarjoamaan uutta toimeksiantoa nykyisen homman jatkoksi. Aina on kuitenkin mahdollisuus, että keikkojen välissä joutuu jonkun aikaa odottamaan. Tätä varten yrittäjän on syytä kerryttää itselleen ns. bufferikassaa, josta voi tarpeen tullen maksaa itselleen palkkaa tai esim. lomarahaa.

Liiketoiminnan loppumisen varalta yrittäjää suojaa reilun YEL-vakuutuksen maksaminen ja yrittäjäkassaan liittyminen. Palkansaajakassan jäsenellä onkin mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos henkilö siirtyy yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

Kelan myöntämän toimeentulotuen suhteen yrittäjä on liiketoiminnan loppuessa samalla viivalla muiden hakijoiden kanssa.

Milloin irtisanoutua nykyisestä työpaikasta?

Nykyisestä työpaikasta kannattaa irtisanoutua vasta sitten, kun nimet on kirjoitettu toimeksiantosopimukseen. Yleensä toimeksiannon alkamispäivän saa sovittua asiakkaan kanssa niin, että siinä otetaan huomioon irtisanoutumisaikasi. Totta kai jos pystyt irtisanoutumaan töistäsi ennen toimeksiannon varmistumista, niin voit saada kilpailuetua muihin kandeihin nähden nopealla aloituksella.

Onko yhtiömuodolla väliä?

Kyllä. Yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen perustamistoimiin ja yrittäjän elämään monin eri tavoin. Yhtiömuodolla on suuri vaikutus yrityksen verotukseen ja yrittäjän vastuuseen. IT- freelancerille järkevät vaihtoehdot ovat joko toiminimi tai osakeyhtiö.

Toiminimi on helppo perustaa ja hallinnoida, sillä kirjanpito pysyy yksinkertaisena. Suurimpana haittana kuitenkin on, että yritystoimintasi riskit on myös henkilökohtaisia riskejäsi. Näin ollen myös henkilökohtainen omaisuutesi on pahimmassa tapauksessa ulosotettavaa.

Osakeyhtiön perustaminen on hieman monimutkaisempaa, se on tarkemmin säädelty hallinto ja haluat todennäköisesti sen pyörittämiseen avuksi kirjanpitäjän. Tämä on kuitenkin yleensä vaivan ja rahan arvoista, sillä se on taloudellisilta riskeiltä huomattavasti toiminimeä turvallisempi vaihtoehto. Osakeyhtiö tarjoaa myös joitakin verotuksellisia hyötyjä.

Eikö CV ole jo kuollut? Miksi projekti-CV?

Esimerkiksi LinkedIn- tai GitHub-profiili käy yhtä hyvin toimeksiantojen hankkimiseen. Olemme tosin havainneet, että projekti-CV on välineenä erinomainen kirkastamaan ymmärrystä osaamisestasi, varmistaen siten paremmin osuvia toimeksiantoja vähemmällä vaivalla.

Edellytykset yrityksen perustamiselle?

Voit perustaa yrityksen Suomessa kansalaisuudestasi riippumatta. Tarvitset vain oleskeluoikeuden Suomeen.

Mitä vakuutuksia IT-Freelancer tarvitsee?

Olet velvoitettu ottamaan ainoastaan yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL:in, joka tarjotaan samaan hintaan vakuutusyhtiöstä riippumatta. YEL:in tarkoitus on turvata eläkkeesi ja sillä on myös vaikutusta sosiaaliturvaasi. Vakuutuksen hinta määräytyy määrittelemäsi YEL- työtulon mukaan.

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset vaihtelevat nimeltään ja sisällöltään paljon vakuutusyhtiöstä riippuen. Hyödyllisiä vakuutuksia IT-freelancerille voi olla esimerkiksi tapaturmavakuutus, vastuu- ja oikeusvakuutus, sekä kybervakuutus.

 • Tapaturmavakuutuksesta korvataan vakuutetun henkilön työ- ja vapaa-ajan tapaturmia ja ammattitauteja.
 • Oikeusturvavakuutuksesta korvataan lakimiehen käytöstä aiheutuvia kustannuksia riita-, rikos- tai hakemusasioissa. Vakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi sopimusriitoihin liittyviä lakimieskustannuksia.
 • (Kyber)vastuuvakuutuksesta korvataan esimerkiksi vakuutuksenottajan omassa tai ulkoistetun palveluntuottajan tietoverkossa tapahtuneen tietoturvaloukkauksen seurauksena toiselle aiheutunut puhdas varallisuusvahinko.
 • Kybervakuutuksesta korvataan esimerkiksi tietomurrosta, -varkaudesta ja tietosuojaloukkauksesta aiheutuvat vahingot.

Palkanmaksu yrittäjänä?

Yrittäjänä maksat itsellesi palkan. Toiminimiyrittäjälle palkanmaksu on suoraviivainen prosessi. Osakeyhtiön omistajalla on hieman enemmän vaihtoehtoja ja näin ollen mietittävää, varsinkin jos palkanmaksun haluaa toteuttaa mahdollisimman veroedullisesti.

Tässä kohtaa paras ystäväsi on avulias tilitoimisto, joka osaa neuvoa tilanteesi sopivan palkanmaksumallin.

Yrittäjän palkanmaksu on tehty helpoksi mm. palkkaus.fi palvelun avulla.

Luontoisedut?

Yrittäjällä on oikeus luontoisetuihin ja ne ovat verovähennyskelpoisia. Näihin etuihin kuuluu muun muassa lounas-, matkapuhelin-, autoetu.